1. Mis on sinu veebilehe eesmärk?

Mida soovid veebilehel öelda ja veebilehe loomisega saavutada? Sõnasta see võimalikult lühidalt, vastates küsimustele: mis ajaks; kui palju; kuidas; kellele. Eesmärk peab olema mõõdetav!

2. Kellele veebileht on suunatud?

Pane kirja, missugune on Sinu ideaalne kodulehekülastaja (klient). Samuti mõtle läbi, missugust külastaja (kliendi) probleemi lahendate? Selleks kirjelda kõigepealt kliendi probleem, seejärel sõnasta lubadus ning mõtle läbi millega tõendad, et probleemi on võimalik lahendada. Viimaks sõnasta ka pakkumine, millest on kliendil võimatu keelduda. Kui pakkumisi on mitu, tee iga pakkumisega läbi sama teekond.

3. Millega eristud oma konkurentidest?

Tihedas konkurentsis on oluline läbi mõelda oma ettevõtte eelised ehk mille poolest erined konkurentidest. Mis on Sinu pakutava toote või teenuse unikaalsus? Mida lubad oma klientidele?

4. Mis tunde peab veebileht esmakülastajale jätma ja milline on firma visuaalne stiil?

Sattumine kodulehele on sama, kui kohtuda uue inimesega. Me hindame visuaalselt pilt ja sellest tekib emotsioon. Seega on oluline mõelda, millist emotsiooni soovid oma lehe esmakülastajale pakkuda või millist muljet jätta (soe, sõbralik, ametlik, professionaalne, konservatiivne või noortepärane)? Samuti missuguseid värve kasutad või millist fonti eelistad pealkirjade ja sisu jaoks? See on lihtsam, kui Sinu ettevõttele on varasemalt loodud unikaalne firmastiil ehk CVI (Corporate Visual Identity).

5. Mis on konkurentide lehtedel hästi või halvasti?

Analüüsi oma konkurente. Mida teha sarnaselt, aga paremini, või mis kindlasti välja jätta? Siinkohal ära lähtu emotsioonidest ja ainult enda arvamusest. Palu sõprade ja tuttavate abi. Katseta, küsi ja alati põhjenda ühe või kahe lausega. Väldi põhjendusi, nagu “mulle meeldib” või “mulle tundub”.

6. Kuidas külastaja sinu lehel liigub ja mis tegevusi peaks ta tegema?

Mõtle läbi oma külastaja teekond ja võimalikud tegevused, mida ta Sinu veebilehele saabudes tegema peaks (saatma päringu, kirjutama kommentaari, ostma, liituma listiga, sisse logima jne). Reasta need tähtsuse järjekorras ning lisa mõõdikud, mida hiljem analüüsida. Need aitavad hiljem aru saada, kas uus veebileht on end õigustanud. Igal sisulehel peaks olema vähemalt üks eesmärgistatud tegevus nn call to action”.

7. Kas sul on olemas või kust leiad veebilehe sisu ja pildimaterjali?

Kas sul on olemas fotod oma toodetest või teenustest? Jälgi, et need oleksid kvaliteetsed. Üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Igast tootest või teenusest võiks olla minimaalselt 2-4 fotot. Kust saad sisu (teksti) oma toodete või teenuste kohta? Jälgi alati, et need oleksid kirjutatud kliendi kasudest lähtuvalt. Kui Sul endal pilte ja tekste ei ole, siis arvesta, et sisu tootmine ja pildimaterjali loomine võtab rohkem aega, kui esialgu paista võib.

8. Milline on Sinu kodulehe funktsionaalsus, kas soovid e-poodi või mitmekeelset lehte?

Sellised suured otsused, nagu e-poe olemasolu või mitmekeelsus, on vaja juba alguses läbi mõelda. Lisaks missuguseid makse- ja tarnelahendusi eelistad? Millist funktsionaalsust kodulehele vajad? Kas on vaja luua eri kasutajarühmi (nt hulgiostjad)? Missugused vormid on veebilehel vajalikud, mis on nende vormide eesmärk? Kas ja missuguste sotsiaalmeediakanalitega soovid veebilehte ühendada? Kuidas suhtled lehe külastajaga (uudiskirjaga liitumine, otsesuhtlus võrgus (live chat))? Kas kodulehele on vaja blogi, foorumit või sündmuste kalendrit? Kõigi selliste moodulite lisamine on hiljem oluliselt töömahukam ja ka kulukam. Oma kodulehte tasub alati vaadata pikema perspektiiviga, nii hoiad kindlasti kokku aega ja raha.

9. Milline või millised on Sinu kodulehe ideaalse külastaja teekonnad?

Sellele ei oska Sa võibolla kohe vastata, kuid siiski proovi esmalt ise paberile panna, kuidas külastaja jõuab avalehelt, e-poest või teenuste lehelt ostuni või tellimuseni. Millised on ideaalse külastaja teekonnad (funnels) sinu soovitud tegevuseni? Võiksid joonistada välja oluliste sisulehtede lõikes.

10. Missugune info, millisel lehel olema peaks?

Alusta avalehest, vasta lühidalt ja selgelt külastaja peas tekkivatele küsimustele: Kuhu ma sattusin ehk mis lehega on tegu? Mis kasu ma siit saan või miks ma peaksin siit ostma? Mida ma järgmiseks tegema pean? Mõtle ka läbi, millised pildid võiks Sinu toodet või teenust kõige paremini iseloomustada? Jätka toote või teenuse lehega. Kirjuta oma tooted ja teenused lahti Sinu kliendile olulises võtmes? Sageli alahinnatakse teenuse või tootekirjelduse sisu tähtsust ning paljud arvavad, et palju infot koormab külastajat. Tegelikult on küsimus selles, et kas see info pakub külastajale huvi või mitte. Millist infot oled valmis avaldama kontakti lehel? Kontakti leht on hea võimalus kasvatada päringute arvu ja tõsta külastajate usaldust.