Eeltöö & plaan

Koostöös kliendiga tuleb paika panna võimalikult detailne “vundament”, millest loodava veebilehe puhul lähtuda.

Veebilehe eesmärgid/ülesanne

Koostöös kliendiga selgitame välja, mis on loodava veebilehe eesmärk ehk mida soovib klient loodava veebilehega saavutada. Kas veebileht tutvustab ja müüb tooteid või teenuseid, kogub kontakte või hoopis midagi unikaalset. Eesmärgid peaksid olema mõõdetavad.

Sihtgrupi kaardistamine

Kaardistame sihtrühma, kellele veebileht suunatud on, seega kes on külastajad ja mis võiks olla nende probleem, millele nad lahendust otsivad. Nii saame paika panna, mis kasu nad veebilehte külastades saada võiks ning kuidas seda pakkuda.

Konkurentide analüüs

Kaardistame samal tegevusalal toimetavad ettevõtted ja nende veebilehed, uurime välja nende tugevused ja nõrkused sihtrühma pilgu läbi. Selline analüüs aitab läbi mõelda, kuidas meie klient konkurentidest eristub ning kuidas seda ka kodulehel edasi anda.

Ülesehituse ja struktuuri väljatöötamine, visandid

Lähtuvalt turunduslikest eesmärkidest ja kuvatavast infost, töötame välja veebilehe struktuuri, mis veebilehele seatud eesmärke ja tulevikuväljavaateid parimal võimalikul viisil täita võimaldab.